لیست طرح و لایحه ها
1393/12/12 | 2 نظر | 233 نمایش
جزئیاتتاریخ اعلام وصول : 1393/11/14 دوره : نهم شماره ثبت : 549 شماره اجلاسیه : 289 ترتیب چاپ : 1342 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیرکمیسیون های :اصلی :  مطالعات سیاسی فرعی :  مطالعات اقتصادی ، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات حقوقی
1393/12/12 | 0 نظر | 218 نمایش
طرح اصلاح ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگیکمیسیونبرنامه و بودجه و محاسبات عمرانفرهنگی بهداشت و درمان قضایی و حقوقی شوراها و امور داخلی کشور
آمار