ویژه نامه عملکرد نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل توسط روزنامه نسل فردا منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی عباسعلی منصوری، این ویژه نامه بصورت مشروح فعالیت ها و اقدامات عباسعلی منصوری، نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل را در حوزه شهرستان کاشان مورد بررسی قرار داده است.

در این ویژه نامه اقدامات انجام شده در روستاهای کاشان در قالب سه جدول و به تفکیک بخش ها و روستاها منتشر شده است.

همچنین در مصاحبه اختصاصی این روزنامه با نماینده مجلس با تیتر برجسته «بدون هیاهو در مسیر پیشرفت کاشان تلاش می کنم» بصورت مشروح به برخی شبهات و همچنین نقطه نظرات عباسعلی منصوری پرداخته شده است.

در مطلب دیگر این ویژه نامه، با عنوان «کارنامه نماینده مجلس»، اهم اقدامات و عملکرد نماینده مردم کاشانو آران و بیدگل، در شهرستان کاشان شرح داده شده است.

گزارش مصور فعالیتهای اجتماعی، سیاسی و … منصوری از دیگر بخش های این ویژه نامه است.

ویژه نامه عملکرد نماینده مجلس توسط روزنامه نسل فردا در تیراژ ۵۰۰۰ نسخه منتشر شده و در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در شهرستان کاشان توزیع شد.

همچنین علاقمندان به مطالعه این ویژه نامه می توانند با مراجعه به لینک زیر صفحات انرا بارگذاری کنند.

آمار